Film Pawła Łozińskiego „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”

w Teatr im.A.Fredry zaprezentowany zostanie 8 czerwca o g.19.00 ramach projektu #MłodziWKulturze. Projekcja filmu dokumentalnego jest pretekstem do tego, by podjąć temat relacji miedzy dorosłym dzieckiem a rodzicem. Próba przyjrzenia się z bliska tajemnicom pokoju psychoterapeuty stanowi niezwykłe studium emocji, jakie rodzą się miedzy bliskimi sobie ludźmi. To konfrontacja ze skomplikowaną sztuką nazywania uczuć.

#WSTĘP #WOLNY / obowiązują zapisy: T. 61 426 16 15 / ilość miejsc ograniczona

* Projekt realizowany przez Fundacja Młodzi w Uzależnieniu i Teatr Fredry w Gnieźnie, dofinansowany przez Prezydenta Miasta Gniezna, związany jest z organizacją wydarzeń kulturalnych dedykowanych młodym i dorosłym. Jego istota jest nawiązanie współpracy miedzy środowiskiem Fundacji i Teatru w celu poszukiwania nowych praktyk w zakresie tworzenia innowacyjnych, zaangażowanych społecznie wydarzeń kulturalnych kierowanych do młodzieży w okresie dorastania.