O Fundacji

 

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie ochrony zdrowia, polegającej na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich, a także działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji.Fundacja MŁODZI W UZALEŻNIENIU

 została założona w 2008 roku przez psychologów, terapeutów uzależnień i inne osoby pragnące pomagać młodym ludziom cierpiącym z powodu uzależnienia. Od roku 2009 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.