Misja

 

Działamy społecznie udzielając pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom i bliskim.